طراحی واحد دمین و طراحی ، تهیه و نصب تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

توضیحات پروژه

کارفرما: شرکت مپنا- شرکت ماشین سازی ویژه

مشاور: شرکت مشانیر

تاریخ ابلاغ: 1384/01/01

ظرفیت: 30000 متر مکعب در روز

محل اجرا: نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نوع قرارداد: EP

نوع فرآیند : ستون تبادل یونیاطلاعات بیشتر

دامنه کار 
  • خدمات مهندسی
  • تامین تجهیزات ابزار دقیق
  • نصب تجهیزات
شرح فرآیند طراحی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شامل واحد ها :
  • فیلتر شنی تحت فشار
  • سیستم تبادل یونی
  • سیستم تزریق اسید و سود
 
fa_IR
en_GB fa_IR