تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای نیکنام ده

توضیحات پروژه

کارفرما: آب و فاضلاب روستایی استان تهران

مشاور: مهندسین مشاور پارس پیاب

تاریخ ابلاغ: 1394/06/08

ظرفیت:200 متر مکعب درروز

محل اجرا: شهر جاجرود

نوع قرارداد: EPC

نوع فرآیند :MBBRاطلاعات بیشتر

دامنه کار 

 • خدمات مهندسی
 • عملیات ساخت
 • تامین تجهیزات مکانیکال،الکتریکال،ابزار دقیق و کنترل
 • نصب تجهیزات
 • راه اندازی و بهره برداری آزمایشی

شرح فرآیند

تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی به روش رشد چسبیده شامل واحد ها :
 • آشغالگیری
 • دانه گیری
 • آنوکسیک
 • هوادهی
 • ته نشینی
 • کلرزنی
 
fa_IR
en_GB fa_IR