تصفیه‌خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب 100 هزار نفری شهر نجف آباد

کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان مشاور: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان تاریخ ابلاغ: 1389/12/01 ظرفیت: 21000 متر مکعب در روز محل اجرا: شهر نجف آباد نوع قرارداد: PC نوع فرآیند :لاگون هوادهی

fa_IR
en_GB fa_IR