تصفیه خانه فاضلاب روستای آهار

توضیحات پروژه

کارفرما: آب و فاضلاب استان تهران

مشاور: مهندسین مشاور ساز آب اندیش

تاریخ ابلاغ: 1389/09/17

ظرفیت: 751 متر مکعب در روز

محل اجرا: شهرستان آهار

نوع قرارداد: PC

نوع فرآیند : MLEاطلاعات بیشتر

دامنه کار 
 • تامین تجهیزات مکانیکال،الکتریکال،ابزار دقیق و کنترل
 • نصب تجهیزات
 • راه اندازی و انجام تست های عملکردی
شرح فرآیند تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی لجن فعال شامل واحد ها :
 • آشغالگیری
 • دانه گیری
 • ایستگاه پمپاژ
 • تانک متعادل ساز
 • تانک آنوکسیک
 • تانک هوادهی
 • سیستم کلرزنی
 • آبگیری لجن به روش فیلتر پرس
 
fa_IR
en_GB fa_IR