تصفیه خانه فاضلاب شهر استهبان

توضیحات پروژه

کارفرما: آب و فاضلاب استان فارس

مشاور: مهندسی مشاور طوس آب

تاریخ ابلاغ: 1388/02/22

ظرفیت: 7600 متر مکعب در روز

محل اجرا: شهر استهبان

نوع قرارداد: PC

فرآیند تصفیه: لاگون هوادهیاطلاعات بیشتر

دامنه کار 

  • تامین تجهیزات مکانیکال،الکتریکال،ابزار دقیق و کنترل
  • انجام کارهای ساخت
  • نصب تجهیزات
  • راه اندازی و انجام تست های عملکردی

شرح فرآیند

تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی به روش لاگون هوادهی شامل واحد ها :
  • آشغالگیری
  • دانه گیری به روش ورتکس
  • لاگون هوادهی
  • ته نشینی
  • کلرزنی
 
fa_IR
en_GB fa_IR