تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار

توضیحات پروژه

کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان

مشاور: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

تاریخ ابلاغ: 1393/12/17

ظرفیت: 5097 متر مکعب درروز

محل اجرا: شهر خوانسار

نوع قرارداد: PC

نوع فرآیند :لاگون هوادهیاطلاعات بیشتر

دامنه کار 

  • تامین تجهیزات مکانیکال،الکتریکال،ابزار دقیق و کنترل
  • نصب تجهیزات
  • راه اندازی و بهره برداری آزمایشی

شرح فرآیند

تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی به روش لاگون هوادهی شامل واحد ها :
  • آشغالگیری
  • دانه گیری
  • لاگون هوادهی
  • ته نشینی
  • کلرزنی
  • آبگیری لجن
 
fa_IR
en_GB fa_IR